.......ආ‍යුබෝවන්......

Wednesday, December 5, 2012

මම කැමති නෑන ට, නෑන කැමති නෑ මට


ජයමංගල ගී තාලෙට..
පිඹ පිඹ බටදඬු නලා..
ජයපැන් බොන සෙබල රැලක්..
විලසට හඩ තල තලා..

රසකර මම පවසන්නෙමි.. 
මිණි කිංකිණි සොලවලා..
අසනු මැනවි අසනු මැනවි..
අසනු මැනවි තුටුවෙලා...

පරයන ඉඳුනිල් කැට..
දෙනෙතෙහි ඇති කැල්මට..
වසඟ නොවන් මෙහි කවුරුද..
නෑනගෙ එක බැල්මට..

මම කැමතියි නෑනට...//

පොත්ටික තුරුලට අරන්..
මුව මදහස රැලි පෙරන්..
පාසල් යන දෙවැට දිගේ..
නෑනා මගෙ රත්තරන්..

මම කැමතියි නෑනට...//

අඩසඳ වන් නළලතේ..
චන්දන තිළකය ඇතේ..
සිකිපිල වැනි වැනි කෙස් කළඹද..
කිතුල් රෑන පැරදෙතේ..

මම කැමතියි නෑනට නෑනාට 
නෑනා කැමති නෑ මට...
මම කැමතියි නෑනට නෑනාට 
නෑනා කැමති නෑ මට...

මුහුදෙහි රළ පෙල ගැසී..
ගමන සදිසි යන ලැසී...
ඇගෙයි මගෙයි ආදරයට..
ආසිරි මල් වැසි වසියි...

මම කැමතියි නෑනට...//

නහැඹුල් හද කිතිකැවී..
නව රසදුන් සරසවී..
මගෙ දුප්පත් පැලේ ඉන්න..
එනවද මදු මාධවී...

මම කැමතියි නෑනට...//

ඔබෙන් ලැබෙන තොත්තුවේ..
රසයට හද පත්තුවේ..
කිරි පැණියි වගේ ඉන්න..
එන්වද මගෙ වස්තුවේ..

මම කැමතියි නෑනට...//

කරදර බාධක මැද්දේ..
දිවි ගඟ පහලට ඇද්දේ..
ගල් පර දැක පෙරමුණේ.. 
මොන නදියද නැවතුනේ..

මම කැමතියි නෑනට...//

හසරැලි නැත්තම් මුහුණේ..
සිතුවිලි ලස්සන ද නැතේ..
වේදනාව නැති ලොවේ..
ජීවිත රසවත් නොවේ..

මම කැමතියි නෑනට...//

ගන්නට ඔබ වාඩුවක්..
නැහැ මට ඉන් පාඩුවක්.. 
හදමුද අපි කූඩුවක්..
වෙමුද පරවි ජෝඩුවක්..

මම කැමතියි නෑනට...///


ගායනය : සහන් ජයශාන්ත
(මුල් ගායනය සහ ගී පද - එම්. වී ගුණදාස)

No comments:

Post a Comment